बर्खास्तीमा परेका प्रधानन्यायधीशबाट राष्ट्रपतिले लिईन पद तथा गोपनियताको सफथ

काठमाडौं ३० फागुन– नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि बुधवार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छिन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भण्डारीलाई शपथ गराएका हुन् ।

/fi6«klt e08f/L /Tg/fHo dfWolds ljBfnodf ;xefuL x’g’x’Fb}
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ;f]daf/ afg]Zj/l:yt >L /Tg/fHo dfWolds ljBfnosf] xftfdf lgld{t gofF ejgsf] pb3f6g sfo{qmddf ;xefuL x’g’x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

शपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू उपस्थित थिए ।
मंगलवार भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईलाई पराजित गर्दै भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् ।
भण्डारी यसअघि ११ कात्तिक २०७२ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् ।

Leave a Comment